Ceník

Roční registrační čtenářský poplatek:

        dospělí                               40Kč
        děti do 15ti let, studenti      20Kč 

Tiskové služby – černobílý tisk   2Kč

Ceník je platný od 1. 3. 1991 a je shodný pro obě knihovny (Baška, Hodoňovice).
.