Povinná publicita

Knihy a služby, které Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. zajišťuje pro Knihovnu Baška a její pobočku v Hodoňovicích v rámci výkonu regionálních funkcí, jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytování dotace.

Výsledek obrázku pro moravskoslezský kraj logo